Airborne Memories
Wat is het?

Airborne Memories wil achter het grote verhaal kijken naar de onvertelde, persoonlijke verhalen van de families uit deze streek. De verhalensite verschaft inzicht in de impact van oorlog op een gebied, de mensen die er wonen en de manier waarop verhalen doorgegeven worden, of juist niet.

Airborne Memories wil de bewoners uit de regio actief betrekken bij het vastleggen van hun eigen geschiedenis. Naast interactie tussen bewoners onderling én in relatie tot het Airborne Logo_AirborneMemories_RGB-400pxMuseum als belangrijk cultureel centrum van de identiteit van deze regio, willen we (oud-)bewoners bewust maken van hun specifieke identiteit die voor een groot deel medegevormd is tijdens een dramatische periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Airborne Memories is een samenwerkingsverband tussen Airborne Museum ‘Hartenstein’, Solidez – Welzijn in Uitvoering en de Gemeente Renkum.