Spelregels

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de website, door het vertellen van een verhaal of door te reageren op verhalen. Hier zijn wel enkele regels aan verbonden. De redactie benadrukt dat verhalen en reacties altijd een verband moeten hebben met de ervaringen van burgers met betrekking tot de Slag om Arnhem, de daarop volgende evacuaties, de periode elders en de wederopbouw. De verhalen en herinneringen van (oud-) bewoners staan centraal op de website.

Er zijn een aantal spelregels waar een ieder zich aan dient te houden bij het plaatsen van een verhaal of reactie:

 • Verhalen zijn maximaal 400 woorden en in begrijpelijk Nederlands gesteld.
 • De redactie helpt eventueel mensen die moeite hebben met het schrijven. Voor en na plaatsing op de site kan de redactie het verhaal redigeren, bij voorkeur in overleg met de schrijver.
 • Ieder verhaal heeft een Titel.
 • De schrijver moet vermeld worden, uw naam of een pseudoniem.
 • De verteller (uzelf of uw interviewer) moet vermeld worden met naam of pseudoniem.
 • Schrijft u het verhaal van een ander, dan moet de verteller akkoord gaan met plaatsing van zijn of haar verhaal op de site. Deze toestemmingsverklaring – schriftelijk of per e-mail – wordt bewaard door het Airborne Museum.
 • Door zelf een verhaal in te sturen verklaart u zich akkoord met plaatsing op de website en eventueel gebruik van uw verhaal voor projecten in overeenstemming met de missie van het Airborne Museum.
 • Reacties moeten kort en bondig (maximaal 150 woorden ) zijn.
 • Reacties moeten betrekking hebben op het desbetreffende verhaal of de daaraan gerelateerde reacties.
 • De mening van andere bezoekers dient gerespecteerd te worden.
 • Reacties en verhalen mogen nooit beledigend, discriminerend of nodeloos kwetsend zijn.
 • Reacties en verhalen mogen geen scheldwoorden of obscene taal bevatten.
 • Reacties en verhalen mogen geen reclame-uitingen, links naar illegale zaken, vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevatten.
 • Met het plaatsen van een reactie gaat de gebruiker akkoord met de spelregels. Airborne Memories heeft het recht om reacties die in strijd zijn met bovenstaande regels te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Bij herhaaldelijk schenden van de regels kan de desbetreffende gebruiker worden geblokkeerd.